Общи условия за ползване

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли на интернет страницата на Институт за хората и промените ЕООД (Инхоп), www.inhop.eu. Моля, прочетете тези условия за ползване внимателно. Те са споразумението между вас и нас при използване на страницата. Ако се сте съгласни с тези условия, не използвайте страницата. Ако сега или в бъдеще използвате някакви услуги през страницата, това означава, че вие сте се съгласили с тези условия и следва да действате в съответствие с тях, както и със специфичните условия, описани към съответната услуга. При противоречие между общите и специфичните условия, в сила са специфичните условия.

2. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност. Закупуването на книга или друго от лица под 18 години става чрез техен родител или настойник. Ние си запазваме правата да откажем услуга, да прекратим акаунт, да редактираме или премахнем съдържание, или да откажем направена поръчка, по наше усмотрение.

3. ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА

Съдържанието на интернет страницата www.inhop.eu, като текстове, графики, лога, икони, изображения, и други, е наша собственост или собственост на наши лицензодатели. Тяхното разпространение е защитено и следва да бъде в рамките на българските и международните закони за авторско право.

Нашите търговски марки и лога не може да се използват от трети лица в/за продукти и услуги, които не са наши, или без нашето разрешение. Всички чужди търговски марки, които може да се показват на страницата, са собственост на техните собственици, които може да са или да не са свързани, по някакъв начин с нас.

Ние ви предоставяме ограничен лиценз за личен достъп до съдържанието на страницата, както и за участие при получаването на продукт/услуга чрез нея. Нямате право до копирате, сваляте, или разпространявате съдържание от страницата с търговска цел или за безплатно разпространение, с изключение на копие от изрично оповестено за сваляне съдържание (например електронна книга), предназначено за лично нетърговско ползване на ваши компютър, таблет, четец или телефон. При това, ве сте длъжни: (a) да не променяте бележките за авторски права и права за разпространение, (b) да не променяте съдържанието, (c) да не използвате съдържанието по начин, който предполага ваша свързаност с наши продукти/услуги.

Имате право да създавате хиперлинкове към интернет страницата www.inhop.eu при условие, че тези връзки не ни представят по фалшив, объркващ, унизителен или обиден начин.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПАРОЛА И ИДЕНТИФИКАТОР

Към 28.05.2023 г., страницата не поддържа потребителски акаунти, с идентификатор и парола.

5. СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Интернет страницата е достъпна през интернет, като за целта трябва да имате поне едно устройство (компютър, таблет, или смартфон), с настроен достъп до интернет, за ваша сметка, и браузър.

6. ОСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧНИ КОМЕНТАРИ, ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ

Има вътрешна страница, където можете да оставите коментар, мнение или предложение за сайта или за негово съдържание. Оставената информация не трябва да бъде незаконна, неприлична, обидна, заплашваща, клеветническа, нарушаваща авторски права, съдържаща политическа агитация, реклама или връзка към други страници. При това трябва да въведете своя истинска електронна поща, която няма да бъде разкрита пред трети страни. Нямате право да използвате фалшива или чужда електронна поща. Ние си запазваме правото да прегледаме, редактираме или изтрием неприемливо съдържание. Ние не отговаряме и не носим отговорност за съдържание, генерирано от потребител по този начин.

За контакти с нас пишете до имейл ask@inhop.eu, или използвайте формата за контакт на адрес https://inhop.eu/wp/контакти/. Полетата име, имейл и заглавие са задължителни за попълване.

7. ВРЪЗКИ МЕЖДУ САЙТОВЕ

От www.inhop.eu може да има връзки към други сайтове, обикновено – книжарници или платежни институции, предлагащи наши продукти за закупуване онлайн или чрез физическа книжарница.  Вие сте наясно, че тези интернет страници имат собствени условия за ползване и в тях, освен наши продукти може да има други продукти и услуги. Ние не носим отговорност за вашите взаимоотношения с тези сайтове, дори и когато те са посредници при продажбата на наши продукти.

8. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ), ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ ИЛИ ЧЕ УЕБСАЙТА ИЛИ СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ПРАВЯТ ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ ДОСТЪПНО НЯМА ДА СЪДЪРЖА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ И ВИЕ ПОЕМАТЕ ЦЯЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИЯ НА ВСЯКО ВАШЕ ОБОРУДВАНЕ ИЛИ СОФТУЕР. НИЕ НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ, НАПРАВЕНИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН СВЪРЗАНИ С УЕБСАЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСЯКАКВА ТРЕТА СТРАНА, САЙТ ИЛИ УСЛУГА, СВЪРЗАНА КЪМ ОТ УЕБСАЙТА (И КОНКРЕТНО БЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА КОРЕКТНОСТ, ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТ).

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ДОБРОВОЛНО КУПУВАТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, УЧАСТВАТЕ В ПРЕПОРЪЧАНИ ДЕЙНОСТИ И ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ И ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ.

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ „ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ“ И НАПЪЛНО РАЗБИРАТЕ, ЧЕ ТОВА Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ. ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ЧЕ ОСВОБОЖДАВАТЕ НАС И ВСИЧКИ ТРЕТИ СТРАНИ ОТ ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ ИЛИ ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДОБРОВОЛНО И НЕОТМЕННО ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ВСЯКАКВИ ПРАВА, КОИТО ВИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ЗАВЕДЕТЕ СЪДЕБЕН ИСК СРЕЩУ ВСЯКО ОБЕЗЩЕТЕНА СТРАНА ЗА ЛИЧНИ ВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ КОЙТО ДРУГ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ), ЛИЧНИ НАРАНЯВАНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СМЪРТ) ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ ВСЕКИ ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ РЕЗУЛТАТ ОТ: (A) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ НЕГОВО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ФУНКЦИИ; ИЛИ (Б) ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, ОНЛАЙН ИЛИ ОФЛАЙН, НА КОЙТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛ НА УЕБСАЙТА ИЛИ НЯКОЙ ДРУГ, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ, НАШАТА ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЗАГУБИ И РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО АДВОКАТСКИ ХАНОНАРИ И РАЗХОДИ), КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПРЕТЪРПИТЕ ИЛИ ПОНЕСЕТЕ, НЕ НАДВИШАВА ПО-МАЛКОТО ОТ -- ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС СУМА, АКО ИМА ТАКАВА И -- СТОЙНОСТА 200 ЛВ.

10. ЖАЛБИ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА

Ние уважаваме авторските права и се съобразяваме със Закона за авторското право и сродните му права. Ако считате, че ваша работа е публикувана на интернет страницата или наш продукт съдържа ваши авторски произведения без позволение, следвайте описаната по-долу процедура за подаване на искове за нарушаване на авторски права.

11. ИЗМЕНЕНИЕ

Ние си запазваме правото, по наше усмотрение да променяме или допълваме тези Общи условия за ползване, по всяко време и без предупреждение. Ваша е отговорността да преглеждате тези Общи условия за промени. Ако след направени промени използвате страницата, това означава, че сте съгласни с направените промени и сте ги приели.      

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези условия за ползване са в сила докато бъдат прекратени от нас или вас. Вие можете да се откажете от обвързаността си с нас по всяко време, като: 1. Изтриете вашия профил към страницата (ако имате такъв); 2. Изтриете от вашите устройства всички материали, свалени от интернет страницата www.inhop.eu; 3. Изпратите съобщение до ask@inhop.eu отразяващо вашето решение за прекратяване, и мотивите за това.

13. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СПОРОВЕ

Тези Условия за ползване на интернет страницата inhop.eu, вашите права и задължения, нашите права и задължения и всички действия, произтичащи от тях следва да са в рамките на законите на Република България. Всякакви спорове, които не могат да бъдат разрешени чрез преговори, се разрешават посредством административния съд в град София.

14. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

Когато посещавате интернет страницата www.inhop.eu, както и когато ни пишете до електронна поща към  страницата inhop.eu, вие общувате с нас по електронен път. Вие се съгласявате за получавате информация от нас по електронен път, през имейл и през всички вътрешни страници. 

15. ДРУГИ ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ

Достъпът до интернет страницата не е 100% гарантиран и може да бъде прекъснат по каквато и да е причина, без предизвестие.

Възможно е да променяме съдържанието на интернет страницата по всяко време и по всяка причина, без предизвестие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКОВЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Ако смятате, че ваша работа е била копирана и използвана по неправомерен начин, свържете се с нашия отговорник за авторски права, като предоставите в електронен или писмен вид следната информация:

  • Описание на работата, чиито права за разпространение смятате, че са нарушени.
  • Описание на местата, на интернет страницата или в предлагани информационни продукти, където се намират конкретните нарушения.
  • Вашите име, физически адрес, телефон и имейл адрес.
  • Изявление от вас, че спорната употреба не е била позволена от закона, автора или неговия пълномощник.
  • Изявление от вас, че предоставената информация е вярна и че вие сте собственика на авторските права или негов законен представител.
  • Електронен или физически подпис на собственика на авторските права или на лицето, упълномощено да го представлява.

Подготвения иск се изпраща до адрес ask@inhop.eu, със заглавие „Иск за авторски права“ или до адреса на управление, попитай за него ask@inhop.eu .

My Agile Privacy
Страницата използва т. нар. "бисквитки" с цел добър контакт с потребите. Натиснете "Приемам" за разрешаване на всички бисквитки или откажете тяхната употреба.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices